Materijali sa Zimske škole zastupanja SASTO 2012

Škola zastupanja SASTO 2012 održavala se od 09-16 januara u hotelu CePTOR u Andrevlju na Fruškoj Gori. Školi su prisustvovali mentori programa, predstavnici Ministarstva zdravlja, eminentni profesori i stručnjaci iz različitih oblasti, kako prirodnih tako i društvenih nauka. Škola je bila organizovana za maturante Rome srednjoškolce i za romske studente; tačnije, za korisnike RHSP stipendija. Ovu kao i školu 2010-te, organizovalo je Udruženje romskih studenata iz Novog Sada.

Foto galerija:

IMG_5744
« 1 of 108 »

 

          Prezentacije predavača na zimskoj školi zastupanja mogu se videti u ppt formatima. 

  • Marcel Courthiade – Who is afraid of the Rromani language?
  • Snežana Simić – Mentorstvo i uloga mentora
  • Janko Janković – Nejednakosti u zdravlju
  • Snežana Simić – Javnozdravstveni aktivizam
  • Andrea Čolak – Zakonodavni instrumenti za zaštitu nacionalnih manjina
  • Vladimir Čakarević – Institucionalizacija sistema zdravstvene zaštite
  • Marjan Muratović – Zdravlje Roma
  • Jelena Savić – Informatička pismenost i socijalne mreže

          Materijali sa treninga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *