KONKURS ZA UPIS NA MEDICINSKE FAKULTETE

Pripreme za organizaciju Tutoring programa .pdf_konkurs lll .pdf_prijava za profesore     Roma Education Fund (REF), Open Society Foundation (OSF) I Udruženje romskih studenata sprovode Program Stipendiranja obrazovanja Roma/kinja u Oblasti Zdravlja – Roma Health Scholarship Program (RHSP). Pored stipendiranja i mentorskog rada RHSP program sadrži i komponentu tutoringa, odnosno sveobuhvatni programa pripreme za upis na medicinske fakultete maturanata roma koji pohadjaju medicinske škole I gimnazije u Republici Srbji. U skladu sa tim Udruženje Romskih Studenata raspisuje K…

Javni forum: Vrednosni stavovi srednjoškolaca u Srbiji – nacionalizam i antiromizam

U okviru projekta Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju, URS je organizovao javni forum koji je imao za cilj da okupi relevantne ljude iz obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, školske uprave, grada, centra za socijalni rad, učenika i učenica – i da u formi disputa raspravlja o temi nacionalizma i antiromizma u školama. Uvodnu reč na forumu dao je koordinator projekta za Novi Sad, Ivan Radenković. U uvodu se pretežno oslanjao na istraživanja…

Forum za roditelje

Tema foruma – tromesečje, ocene i šta dalje? U okviru projekta Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju, URS je organizovao forum za roditelje je u OŠ Duaan Radović. Okupilo se 10 roditelja sa kojima se razgovaralo o uspehu dece, problemima koje imaju prilikom učenja, načinima kako da ih se motiviše i pomogne.     Rad sa roditeljima u obliku foruma omogućuje razmenu iskustva roditelja čija deca idu u različite škole. Na taj…

Radionice liderskih veština

Radionice koje se realizuju sa učenicima/cama srednjiih škola Pavle Savić i Saobraćajne škole Pinki Realizacija ovih radionica je u okviru projekta Jednake šanse. Njihov cilj sastoji se u povećanju kapaciteta srednjoškolaca Roma iz dve srednje škole u Novom Sadu za učestvovanje u procesu donošenju odluka. Radionice imaju dve komponente: obuka srednjoškolaca za proces učestvovanja u donošenu odluka kroz treninge i učenje kroz činjenje-sprovodjenje malih projekata za rešavanje problema u srednjoškolskom…

Radionice Ni crno ni belo sa profesorima Tehničke škole Pavle Savić

Realizacija programa u kome učestvuju URS-ov trenerski tim zajedno sa profesorima koji su prošli seminar NCNB Udruženje romskih studenata u saradnji sa tehničkom školom ''Pavle Savić'' realizuju ove radionice sa ciljem upoznavanja obrazovnog nivoa srednjoškolaca kada su pitanju problemi predrasuda, stereotipa, vršnjačkih odnosa i diskriminacije. Njihova realizacija ima za ishode razvoj tolerancije kao i negovanje interkulturalnih vrednosti. Profesori u saradnji sa aktivistima udruženja zajedno sprovode ovaj program u okviru jednog školskog časa,…

Kreativne radionice

Kreativne radionice u Osnovnim školama Udruženje na projektu Jednake šanse realizuje kreativne radionice u četiri OŠ u Novom Sadu: Dušan Radović, Veljko Vlahović, Miroslav Antić i Jožef Atila. Ove radionice su otvorenog tipa (namenjene romskoj i neromskoj deci koja pokazuju interesovanje za kreativan rad) i vrlo su posećene. Deca su zajedno u timu i rade na nekom kreativnom predmetu. Romska i neromska deca na ovim radionicama se druže i rade zajedno, a rezultati…