Brošure sa projekta Jednake šanse

zip/pdf fajlove brošura možete preuzeti ovde.

Pogledajte sledeće brošure: 

Aktivno učešće mladih u srednjoj školi, Aktivno učešće roditelja, Kvalitetna nastava – podrška učenju, Model minimalne pedagoške intervencije, Podrška učenicima kroz vannastavne aktivnosti, Poštovanje i uvažavanje različitosti, Prava deteta u srednjoškolskom kontekstu, Prelazak iz osnovne u srednju školu, Volonteri, vršnjački edukatori/ke i učeniciSaradnja škole sa NVO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *