Javni forum – Nacionalni saveti, politika, korupcija

Udruženje romskih studenata u okviru projekta Jednake šanse organizovalo Javni forum koji se održao 02.12.2013 u Plavoj Sali Skupštine grada novog Sada. Tema foruma je bila: Nacionalni saveti, politika i korupcija. Uvodničar foruma bio je Dejan Marković iz organizacije Romski edukativni kulturni centar iz Beograda.

Na decembarskom forumu je bilo reči o formi i ulozi tela Nacionalnih saveta, zakonu o Nacionalnim savetima, njihovoj političkoj strukturi, načinu izbora članova, realnom radu i rezultatima koji su projektovani i do sada (ne)ostvareni. Nakon iznesenih podataka Antikorupcijske lige za Balkan (nastup održan u Medija centru u oktobru mesecu 2013), puno se prašine podiglo oko nekoliko pojedinaca unutar Nacionalnog saveta Roma, pogotovu oko rada predsednika – Vitomira Mihajlovića. (skraćeni deo konferencije možete pogledati ovde)

Pošto se uskoro bliži reizbor članova Nacionalnih saveta, a slučajevi korupcije se nagomilavaju kao i optužbe, Javni forum imao je za cilj problematizaciju cele stvari, objasne političko-ekonomske veze i interesi, razjasni uloga privatnih interesa u okviru jednog takvog tela čija je uloga da predstavlja nemali romski etnički kolektiv koji u Srbiji broji skoro 400.000 ljudi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *