Javni forum – Rezidencijalna segregacija Roma i politike stanovanja

U ponedeljak, 17. juna, u 13:00h, u Plavoj sali Skupštine grada, održan je Javni forum na temu: Rezidencijalna segregacija Roma i politike stanovanja. Uvodničarka foruma bila je koordinatorka Regionalnog centra za manjine iz Beograda, Jovana Vuković. Jovana je imala uvodno izlaganje u kome se dotakla istorijskih tokova koji su uticali na nastanak i nestanak prava na stanovanje kao jednog od osnovnih prava koje je država dužna da obezbedi svakom njenom stanovniku. Pošto se se pravo na dostupno stanovanje sistematski potiskuje iz javnog domena, i pošto dominantni javni diskurs privatizaciju stanovanja u Srbiji vidi kao najuspešniju stvar, shodno tome da se celokupan teret zajednice prenosi na individualnu sferu, danas prisustvujemo promeni funkcije države koja je više nego simptomatična. Ako je država nekada bila princip organizacije društva putem organizacije institucija, danas  sve više nalikuje neselektivnom servisu za svaki oblik privatnog kapitala prema kojem je apsolzutno servilna – dajući poreske olakšice, sprovodeći bagatelne privatizacije, uspostavljajući nove režime akumulacije omogućujući na taj način klasnu preraspodelu društvene moći. Protekcionistička država je danas u Srbiji nešto što protežira isključivo privatni kapital. Iako su sve snage usmerene na zaborav iole pravednijeg društva (npr. socijalizma), naše društvo beleži sve veći broj beskućnika i ljudi koji žive ispod egzistencijalnog minimuma. Pomeranjem fokusa na romsku populaciju, potezi države mogu se analizirati kroz nijansiranu ideološku mrežu formalnog priznanja (uvođenje inkluzije u školski sistem, uvođenje mera afirmativne akcije, Dekada Roma itd.), ali i realne segregacije (geografsko-prostorna izmeštanja, segregacija unutar škola, otvorena i prikrivena diskriminacija, instrumentalizovanje romskog naroda kao isključivo lakog glasačkog tela itd.).

DSC_6788
« 1 of 17 »

Kao sažetu ilustraciju osnovne teme Jovaninog izlaganja na javnom forumu možemo je citirati: ”Stanovanje se sve manje doživljava kao osnovno ljudsko pravo i nešto što se odnosi na jednu od osnovnih ljudskih potreba, već se sve više komodifikuje i razume kao potreba čije se zadovoljenje rešava na tržištu. Naš zadatak je da reafirmišemo shvatanje stanovanja kao ljudskog prava i da ukažemo da je država dužna da obezbedi ostvarivanje ovog prava svakoj građanki i građaninu. Izloženi smo permanentnom spinu da je stanovanje nešto za šta svako od nas treba lično da se postara – da sebi obezbedi sredstva kojim će rešiti svoj stambeni problem – bilo da će postati vlasnik/ca ili da će iznajmiti životni prostor. U lokalnom kontekstu moramo kostantno da se podsećamo da je nekada postojala druga perspektiva u pogledu ostvarivanja ovog prava i da je ono u velikoj meri erodiralo u periodu restauracije kapitalizma”. Pročitati ceo intervju sa Jovanom Vuković na sajtu Uzbuna

http://www.uzbuna.org/yu/%C5%BEurnal/urbane-politike-i-prostori-zajedni%C4%8Dke-borbe/politike-stanovanja-i-prinudna-iseljavanja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *