Knockout Dropout!


Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /home1/urscorsr/public_html/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 281

Pilot projektom Knockout Dropout! Udruženje romskih studenata nastavlja rad sa učenicima i učenicama iz romskog naselja Bangladeš. Ovim je projektom omogućena direktna podrška deci iz naselja u savlađivanju gradiva, motivaciji za dalje školovanje i redovnije pohađanje nastave, kao i ostvarivanje redovnog kontakta sa OŠ Dositej Obradović. Nakon potpisanog Sporazuma o saradnji sa ovom školom, URS je započeo terenski rad u naselju pružajući individualnu podršku deci iz naselja. Saradnici studenti svakodnevno idu na teren radeći sa roditeljima, decom i školom kako bi se smanjilo neredovno pohađanje škole i suzbila negativna tendencija prekomernih izostanaka. Uz preporuke stručne službe školske administracije, skrenuta nam je pažnja na konkretne probleme svakog učenika posebno, a to je od velike pomoći kada direktno idete u porodice i radite sa decom. Upoređivanjem podataka koje dobijamo iz škole i podataka iz prve ruke (roditelja i dece) želimo da ostvarimo cilj i postignemo objektivan uvid u motive, uzroke i tendencije u pogledu izostanaka i osipanja.

Projekat Knockout Dropout! obuhvata 4 opština u Srbiji: Subotica, Novi Sad, Kragujevac i Vranje. Svaki lokalitet ima za cilj da uvaži specifičnosti romske zajednice u svakoj od opština, i da shodno tome pruži dodatnu podršku romskoj deci u prevazilaženju problema koje imaju u obrazovanju. Uzevši u obzir lošu materijalno-ekonomsku situaciju romske populacije u Srbiji, određene segmente koji trebaju biti zadovoljeni adekvatnom socijalnom politikom, a koje skoro da i nema, projekat i njegove aktivnosti ciljaju da unaprede one segmente rada sa decom koji se tiču ostvarivanja dečijih prava kada je obrazovanje posredi. U tom smislu URS je u naselju Bangladeš gledao da stvori atmosferu poverenja odakle bi proistekle i određene inicijative bitne za život svih u naselju. Obezbeđivanje dodatnog prostora za rad sa decom je još jedna u nizu stvari od koje će imati koristi svi žitelji naselja.

Projekat je finansiran od strane Pestalozzi fondacije iz Švajcarske koja je dugogodišnji partner URS-a.

[nggallery id=9]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *