Radionice liderskih veština

Radionice koje se realizuju sa učenicima/cama srednjiih škola Pavle Savić i Saobraćajne škole Pinki Realizacija ovih radionica je u okviru projekta Jednake šanse. Njihov cilj sastoji se u povećanju kapaciteta srednjoškolaca Roma iz dve srednje škole u Novom Sadu za učestvovanje u procesu donošenju odluka. Radionice imaju dve komponente: obuka srednjoškolaca za proces učestvovanja u donošenu odluka kroz treninge i učenje kroz činjenje-sprovodjenje malih projekata za rešavanje problema u srednjoškolskom…

Radionice Ni crno ni belo sa profesorima Tehničke škole Pavle Savić

Realizacija programa u kome učestvuju URS-ov trenerski tim zajedno sa profesorima koji su prošli seminar NCNB Udruženje romskih studenata u saradnji sa tehničkom školom ''Pavle Savić'' realizuju ove radionice sa ciljem upoznavanja obrazovnog nivoa srednjoškolaca kada su pitanju problemi predrasuda, stereotipa, vršnjačkih odnosa i diskriminacije. Njihova realizacija ima za ishode razvoj tolerancije kao i negovanje interkulturalnih vrednosti. Profesori u saradnji sa aktivistima udruženja zajedno sprovode ovaj program u okviru jednog školskog časa,…

Kreativne radionice

Kreativne radionice u Osnovnim školama Udruženje na projektu Jednake šanse realizuje kreativne radionice u četiri OŠ u Novom Sadu: Dušan Radović, Veljko Vlahović, Miroslav Antić i Jožef Atila. Ove radionice su otvorenog tipa (namenjene romskoj i neromskoj deci koja pokazuju interesovanje za kreativan rad) i vrlo su posećene. Deca su zajedno u timu i rade na nekom kreativnom predmetu. Romska i neromska deca na ovim radionicama se druže i rade zajedno, a rezultati…