Pravo na samo-reprezentaciju Roma – mediji u profilisanju političke situacije manjina


Notice: Undefined property: wpsociallikes::$is_excerpt in /home1/urscorsr/public_html/wp-content/plugins/wp-social-likes/wp-social-likes.php on line 281

Udruženje romskih studenata i Romski edukativno-kreativni centar (BG) su u okviru programa Pravo na samo-reprezentaciju Roma – mediji u profilisanju političke situacije manjina realizovali dvomesečne radionice u Novom Sadu. Program ovih radionica je namenjen romskim i drugim aktivistima, i osmišljen je da pruži teorijska i konkretna znanja i tehnike kroz analizu istorije uticaja vlasničke strukture na regulativu i delovanje medija, te izbor stavova koje zastupaju prema etničkim i/ili socijalnim manjinama.

_MG_2598
« 1 of 17 »

Rad će biti fokusiran na edukaciju potrebnu za sticanje znanja potrebnih za pokretanje decentralizovanih, nezavisnih medijskih i pravnih mreža aktivista i organizacija koji će se baviti praćenjem rada medija, zastupanjem prava manjina, antidefamacionim delovanjem i povezivanjem sa partnerskim organizacijama. Produkcija kampanja kroz sve vrste medijskih kanala i organizovano delovanje direktnim akcijama će biti prezentirani u sklopu etičkih principa i zahteva Zajedničke sociopolitičke platforme romskih organizacija usvojene u Beogradu Decembra 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *