Radionica u okviru kampanje Svoj čovek u Novom Sadu

U februaru mesecu održana je radionica u okviru kampanje ”Svoj čovek”. Kampanja se realizuje kao integralni deo projekta Knockout Dropout! u 4 grada: Subotici, Novom Sadu, Vranju i Kragujevcu. Cilj ovih radionica jeste izrada fanzina kao pratećeg materijala kampanje. Fanzin će kao deo integralne kampanje pokrivati temu osipanja romske dece iz školskog sistema Srbije, a studenti koji participiraju u radionicama će predložiti sadržaj koji odgovara specifičnoj sredini u kojoj je osipanje romske dece osnovni problem. Opšti cilj kampanje fokusira se na doprinos razvijanju kulture romske manjinske zajednice i njenom percepcijom u srbijanskom društvu u cilju boljeg razumevanja problema osipanja i ustanovljenju podrške širih slojeva društva. Takođe, kampanjom se želi stvoriti sistem podrške za mlade Rome i Romkinje u obrazovnom sistemu u cilju redovnog školovanja i aktivne participacije, sa fokusom na četiri lokalne zajednice u periodu trajanja kampanje.

          Komunikacijski ciljevi kampanje su:

  • Osnaživanje najmanje 200 učenika i učenica sa visokim rizikom napuštanja škole iz deset škola da uspešno završe školsku godinu 2014/2015. i na taj način da u svojim zajednicama postanu modeli ponašanja i utiču na promenu svesti svojih vršnjaka ali i mlađih.
  • Stvaranje partnerstva u lokalnim zajednicama od strane škola, lokalnih institucija i roditelja u cilju  osnaživanja da ostanu u obrazovnom sistemu i na taj način istakne značaj obrazovanja svih članova društva radi opšteg poboljšanja u zajednici.
  • Minimum 65 nastavnika i nastavnica iz osnovnih škola prima dodatnu edukaciju na treninzima ‘’Ni crno na belo’’ ili dodatnu obuku, te svoje znanje prenesu u daljem radu na učenike i učenice u školama.
  • Da kroz kampanju dopremo do 200 roditelja koje ćemo animirati posebno organizovanim aktivnostima za njih u cilju prenošenja glavnih vrednosti i ciljeva kampanje.
  • Da svaki grad ima po 3 objava o aktivnostima koje će sprovesti u svojim lokalnim zajednicama i da ton objava bude pozitivan ili neutralan u cilju stvaranja pozitivnog imidža naših glavnih ciljnih grupa.
  • Redovno informisanje partnera o svim aktivnostima koje sprovodimo tokom trajanja kampanje, kako kroz medije tako i kroz internet kanale komunikacije.
20150220_143707
« 1 of 13 »

 

Glavni slogan kampanje je SVOJ ČOVEK. Osnovni copy i naslov kampanje, izveden je iz razgovora sa fokus grupom koju su činili učenici i učenice. Kad god bi im bilo postavljeno pitanje o tome zašto je školovanje važno, koristili su ovu frazu.  Ideja je da na frazi koju ciljna grupa rado koristi bazira čitava kampanja. Na fokus grupi u kojoj su učestvovali nastavnici, nastavnice i školsko osoblje, razgovarali smo o tome šta njihovim učenicima znači ova fraza. Dobili smo odgovor da im znači nezavisnost. Pored toga, ankete su rađenje i od strane partnerskih organizacija iz Novog Sada, Kragujevca i Subotice koje su popunili roditelji, učenici i učenice i nastavnici. Deca koja napuštaju osnovnu školu, najčešće žive u porodičnim zajednicama, sastavljenim od više generacija. U takvim zajednicama, niko ne ceni i ne potsiče njihovu individualnost i lične želje, sposobnosti i talente. Sve što se radi, radi se za dobro porodične zajednice, a o tome šta je dobro za dete obično odlučuje otac, deda ili najstariji muški član. Biti „svoj čovek“ za decu koja rastu u ovakvim porodicama, znači raskrstiti sa tim načinom života i biti sposoban da sam odlučuješ o svojoj sudbini.

Kampanja se bazira na tezi da se svoj čovek postaje školovanjem. U razgovoru sa fokus grupom koju su činili nastavnici, nastavnice i školsko osoblje, dobili smo informaciju o tome da njihovi učenici i učenice, u prvom razredu, ne znaju da navedu četiri godišnja doba, da ih većina nikada nije bila u centru grada, da nikad nisu čuli za Hitlera i ne znaju šta je Drugi svetski rat. Kampanja  „Svoj čovek“ se zatim zasniva na nizu pozitivnih primera iz romske zajednice, o kojima se u medijima i javnosti veoma malo govori. Kampanju treba da promovišu Romi i Romkinje koji odgovaraju terminu „Svoj čovek“ – njihove životne priče i iskustva koriste se kako bi, na jednoj strani, deci i mladima pokazali da je moguće biti uspešan i pošten, bez obzira na nacionalnost i životne uslove u kojima si odrastao. Sa druge strane, verujemo da insistiranje na pozitivnim primerima i biografijama uspešnih Roma i Romkinja, doprinosi smanjenju diskriminacije i ruši stereotipne priče o romskoj zajednici.

Ton i jezik kampanje

Ove informacije veoma su korisne kada se odlučuje o tonu kampanje: ona se obraća takvim ljudima i takvoj deci, pa u njoj ne sme biti stručnih, komplikovanih i stranih reči. Ona mora da ima pozitivan i jednostavan jezik i ton. Treba da deluje potsticajno, a ne frustrirajuće.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *