Radionice Ni crno ni belo

Radionice Ni crno ni belo se već godinama realizuju u model školi Pavle Savić. Prvaci već pet godina prolaze blok od osam radionica koje su namenjene smanjivanju socijalne distance među učenicima, povećavanju tolerancije, verskoj, rasnoj i klasnoj jednakosti itd. Profesori zajedno sa aktivistima Udruženja romskih studenata realizuju u svakom polugodištu po 32 radionice u osam odeljenja. Nakon završenih certifikovanih obuka za ovaj program profesori i nastavnici su osposobljeni da uspešno primenjuju tehnike i metode u radu sa učenicima/cama. Veliki broj profesora u tehničkoj školi Pavle Savić već primenjuje ove tehnike u svakodnevnom radu sa decom. Bez obzira na predmet, profesori primenjuju ovaj alat koji ih istovremeno rasterećuje u vođenju časa i premešta njegovo težište na učenike/ce. Na taj način, kroz radionice godišnje prođe u proseku oko 180 učenika/ca.

Radionice NCNB su se ove godine odvijale od marta meseca do juna i zahvatale su đake iz osam odeljenja različitih profila. Atmosfera na radionicama je radna, deca su zainteresovana a profesori i aktivisti sve utreniraniji!

img_2367
« 1 of 10 »

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *