ŠKOLA ZASTUPANJA ZA NOVU GENERACIJU RHSP STIPENDISTA/KINJA

Pripreme za organizaciju Zimske škole zastupanja SASTO

Škola ima za cilj da budući romski medicinski kadar osposobi za preuzimanje aktivne uloge u unapredjenju zdravlja Roma u zemlji. Poseban akcenat će se staviti na edukativnu tematiku koja može podsticati razvoj kritičkog potencijala grupe. On će doprineti da se na individualnom planu artikulišu i razviju pregovarački kapaciteti.

Prevoz učesnika će biti organizovan u aranžmanu Udruženja romskih studenata, o čemu će stipendisti/kinje naknadno dobiti detaljne informacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *