Tutoring program

Pripreme za početak aktivnosti na Tutoring programu

tutoring

Cilj ovog programa je pružanje podrške srednjoškolcima/kama romske nacionalnosti kroz dodatne časove, za uspis na fakultete u oblasti medicine, faramacije ili stomatologije.

Program podrazumeva dve komponente:
Dopuna dosadašnjeg znanja iz biologije i hemije ili matematike uz pomoć profesora/ki iz srednjih škola.

Srednjoškolac/ka romske nacionalnosti koji/a planira da se upiše na fakultet u oblasti medicine, faramacije ili stomatologije imaće mogućnost da pohadjaju individualne časove iz biologije, hemije i/ili matematike. Svrha ovih časova je da omoguće srednjoškolcima/kama da se što lakše uključe u program pripremne nastave za upis na fakultete u oblasti medicine, farmacije ili stomatologije koje fakulteti obično organizuju svake godine.

Priprema za prijemni ispit na fakultete u oblasti medicine, faramacije ili stomatologije uz pomoć univerzitetskih profesora/ki.

Ovaj deo podrazumeva prisustvo na standardnim grupnim pripremnim časovima koje organizuju fakulteti u oblasti medicine, farmacije ili stomatologije u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Ovi pripremni časovi biće besplatni za naše korisnike/ce. Svrha ovih časova jeste održavanje odredjenog nivoa znanja, kao i razumevanje načina na koji se obimnog gradivo uči za prijemni ispit, što će olakšati polaganje ovih ispita, kao i obezbedjivanje dodatne individualne podrške od strane univerzitetskih profesora/ki u savladjivanju poteškoća koje se mogu pojaviti tokom pohadjanja grupnih pripremnih časova za prijemni ispit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *