Vršnjačka edukacija

Radionice vršnjačke edukacije realizovale su se od marta meseca do početka juna. Kao i prethodnih godina, aktivisti Udruženja romskih studenata su svake subote imali sasvim praktične i pedagoške zadatke: pomoći deci da poprave slabe ocene i motovisati ih u pravcu što većeg osamostaljivanja kada je u pitanju znanje i učenje. U duhu intelektualne emancipacije su đaci, aktivisti i radioničari, u njihovim zadacima bili uporni i ostvarili sjajne rezultate. Uglavnom su ocene popravljene a minimalan broj dece je imao dve nedovoljne ocene te ih čeka avgustovki popravni rok.

Na subotnjim radionicama u OŠ Dušan Radović dolazili su đaci od prvog do osmog razreda i sa njima je radilo četvoro studenta. Najviše problema učenici/ce imaju sa matematikom, engleskim, hemijom i srpskim jezikom. Tako se sa đacima radilo na predmetima iz kojih su slabi i sa konkretnim zadacima. Radili su se domaći zadaci, ali i vežbe kojima su se nadoknađivali nedostaci fundamentalnih (osnovnih) znanja.

U maju mesecu su edukatori Udruženja romskih studenata radili sa osmim razredima iz tri osnovne škole pripreme za upis u srednje škole. Tako su intenzivne pripreme za prijemni ispit tekle u vrlo ozbiljnoj atmosferi. Na tim pripremama su učestvovala deca iz OŠ Dositej Obradović kao i deca iz OŠ Miroslav Antić. Šesnaestoro đaka je imalo preko petnaest poena na prijemnom ispitu i iz matematike i iz srpskog jezika što je sasvim dobar score!!!

img_2441
« 1 of 12 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *