Forum za roditelje

Tema foruma – tromesečje, ocene i šta dalje?

_forum_roditelji

U okviru projekta Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju, URS je organizovao forum za roditelje je u OŠ Duaan Radović. Okupilo se 10 roditelja sa kojima se razgovaralo o uspehu dece, problemima koje imaju prilikom učenja, načinima kako da ih se motiviše i pomogne.

 

 

forum_roditelji

Rad sa roditeljima u obliku foruma omogućuje razmenu iskustva roditelja čija deca idu u različite škole. Na taj način, oni se mogu upoznati sa načinom funkcionisanja drugih škola, teškoćama sa kojima se suočavaju deca kao i načinima rešavanja problema unutar škole. Naravno, heterogena struktura dece u različitim osnovnim školama pokazuje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *