Radionice Ni crno ni belo sa profesorima Tehničke škole Pavle Savić

Realizacija programa u kome učestvuju URS-ov trenerski tim zajedno sa profesorima koji su prošli seminar NCNB

Udruženje romskih studenata u saradnji sa tehničkom školom ''Pavle Savić'' realizuju ove radionice sa ciljem upoznavanja obrazovnog nivoa srednjoškolaca kada su pitanju problemi predrasuda, stereotipa, vršnjačkih odnosa i diskriminacije. Njihova realizacija ima za ishode razvoj tolerancije kao i negovanje interkulturalnih vrednosti.
Profesori u saradnji sa aktivistima udruženja zajedno sprovode ovaj program u okviru jednog školskog časa, tokom jedne nedelje. Radionice su koncipirane interaktivnom metodom, koja omogućava učenicima da izraze svoja divergentna mišljenja, kao i da kroz iskustveno učenje obogate svoje perspektive i razviju senzibilisanost prema odredjenim vrstama problema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *