Javni forum u Novom Sadu

Tema foruma ''Vrednosni stavovi srednjoškolaca u Srbiji – nacionalizam i antiromizam''

U okviru projekta Jednake šanse u srednjoškolskom  obrazovanju, URS je organizovao javni forum koji je imao za cilj da okupi relevantne ljude iz obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, školske uprave, grada, centra za socijalni rad, učenika i učenica – i da diskutuje o sveprisutnom fenomenu nacionalizma i antiromizma u školama širom zemlje. Na osnovu istraživanja koje je radio Helsinški odbor za ljudska prava, situacija u školama je zabrinjavajuća uprkos reformama.  Pokazuje se da se reforma obrazovnog sistema odvija na terenu gde je obrazovanje kao javno dobro najviše ugroženo. Komercijalizacijska tendecija u domenu znanja proizvodi uveliko negativne učinke: nekompetenciju, (i nastavnika i učenika) kao posledicu opadanja kvaliteta obrazovanja, opšti pad kriterijuma i forsirano održavanje 'kohezije' i prividne 'participacije učenika', sve veća birokratizacija nastavnog kadra i sve veće opadanje njihovog statusa i autoriteta među učenicima. Istina je da nastavnici imaju daleko više posla nego ranije, i da im je sve teže da se bave onim čime trebaju da se bave – znanjem i njegovim prenošenjem.

DSC_3123
« 1 of 17 »

 

Uvodničarka na forumu je bila Tamara Tomašević, psihološklinja koja radi u Centru za interaktivnu pedagogiju Beograd, a moderator Ivan Radenković iz Udruženja romskih studenata iz Novog Sada. Projekat Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju finansiraju Pestalozzi Children fondacija iz Švajcarske i Fond za otvoreno društvo – Srbija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *