Konkurs za profesore – Tutoring

Roma Education Fund (REF), Open Society Foundation (OSF) i Udruženje romskih studenata sprovode Program stipendiranja obrazovanja Roma/kinja u oblasti zdravlja – Roma Health Scholarship Program (RHSP). Pored stipendiranja i mentorskog rada RHSP program sadrži i komponentu tutoringa, odnosno sveobuhvatni programa pripreme za upis na studije medicine, stomatologije i farmacije na  fakultetetima i visokim medicinskim strukovnim školama  u Republici Srbiji učenika/ca  Roma/kinja koji nastavne 2012/2013 g. pohadjaju 4 razred srednje škole. U skladu sa tim Udruženje romskih studenata raspisuje:

K O N K U R S

Za izbor profesora/ki za pripremu učenika/ca romske nacionalnosti srednjih škola za za upis na studije medicine, stomatologije i farmacije na  fakultetetima i visokim medicinskim strukovnim školama  u Republici Srbiji

(Konkurs je produžen do ponedeljka 11.03.2013)

 

U skladu sa ciljem programa da se učenicima/cama  romske nacionalnosti obezbedi bolji pristup studijama medicine u Republici Srbiji, raspisuje se Konkurs za izbor profesora/ki hemije, biologije ili matematike koji će učestvovati u programu pripreme učenika/ca Roma/kinja za upis na studije medicine, stomatologije i farmacije na  fakultetetima i visokim medicinskim strukovnim školama  u Republici Srbiji.

Pravo da učestvuju na  konkursu imaju:

 • Profesori/ke  zaposleni u srednjim školama koje obrazuju profile koji omogućuju upis na studije medicine, stomatologije i farmacije na  fakultetetima i visokim medicinskim strukovnim školama  u Republici Srbiji;
 • Profesori/ke  koji predaju sledeće predmete u srednjim školama: hemija, biologija ili matematika;
 • Profesori/ke koji imaju minimum tri godine iskustva u radu;
 • Profesori/ke senzibilisani za specifične probleme Roma/kinja i koji pokazuju snažnu posvećenost da učestvuju u prevazilaženju nastavnih poteškoća kod romskih učenika/ca

Potrebna dokumenta:

 • Popunjena on-line prijava koja se nalazi na sajtu  udruženja romskih studenata http://urs.co.rs/266/

Rok za podnošenje prijava i dostavljanje dokumenata:

 • Konkurs traje do 07. marta 2013. godine
 • Prijave se vrse on-line putem interneta. Na sajtu udruženja romskih studenata se nalazi on- line aplikacioni formular 
 • Profesori/ke će biti obavešteni o rezultatima konkursa pismeno ili telefonom najkasnije 7 dana nakon zatvaranja konkursa
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir, ukoliko se nedostaci posle ukazivanja ne otklone u datom roku

Očekivanja/obaveze odabranih profesora/ki:

 • da u periodu tokom marta 2013. godine i aprila 2013. godine održi 16 individualnih časova iz hemije (matematike)  i/ili biologije za prevazilaženje praznina u znanju učenicima/cama Romima/kinjama u zavisnosti od učenikove potrebe za određenim predmetom
 • da pre početka pripremnih časova napravi za učenika/cu procenu praznina u znanju iz hemije, biologije ili matematike ( na osnovu testa ) i razvije individualni plan postignuća za svakog učenika/cu
 • da  sprovede test za proveru napredovanja učenika/ce na početku i na kraju realizovanih časova pripreme
 • da izveštava menadžera projekta o svom radu unapred pripremljenom formom za izvestaj profesora/ki
 •  da prima savete i sugestije menadžera projekta
 • da razvija učenikove/cine veštine učenja,  da podstakne i motiviše učenika/cu u radu
 •  da učestvuje na zajedničkom dvodnevnom sastanku koji će se organizovati tokom marta meseca, nakon objavljivanja rezultata konkursa gde će se predstaviti plan i program, metode rada, monitoring instrumenti i očekivani rezultati

Uslovi za rad:

 • svaki odabrani profesor/ka će dobiti nadoknadu u iznosu od 10 eura u dinarskoj protivrednosti za održan individualni čas
 •  časovi se realizuju u školi ili na nekom drugom mestu u zavisnosti od stanovanja učenika/ca, odnosno dogovora učenika/ce sa profesorom/kom
 • Jedan čas traje nastave traje 60 minuta

Opis programa

Od marta do jula 2013. godine organizuje se sveobuhvatni program pripreme učenika/ca Roma/kinja, koji pohadjaju četvrtu godinu srednje škole nastavne  2012/2013. godine. Program za upis na studije medicine, stomatologije i farmacije na medicinskim fakultetima i visokom medicinskim strukovnim školama u Srbiji sadrži:

 • Pohadjanje individualnih časova iz biologije, hemije ili matematike (za studije farmacije) sa profesorima/kama  srednjih škola u periodu od marta i aprila 2013. godine. Cilj ove aktivnosti je prevazilaženje praznina u znanju iz srednje škole iz hemije, biologije ili matematike kako bi se neometano kasnije pohadjali tutorski časovi sa profesorima sa medicinskih fakulteta
 • Individualni časovi sa univerzitetskim profesorima/kama-tutorima/kama.  Svrha ovih časova je  razumevanje načina na koji su testovi za prijemni ispit osmišljeni i pružanje podrške u vezi samog polaganja kvalifikacionog prijemnog ispita
 • Podrška ušenicima/cama za prikupljanje dokumenata, i pomoć oko samog apliciranja na medicinski fakultet ili visoku medicinsku školu strukovnih studija predvidjena je finansijska pomoć za prijemni ispit koja pada na teret Roma Health Scholarship Program (RHSP)

Ukoliko imate dodatnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate na:

Udruženje romskih studenata / Tel: 021/445.232 / e-mail: pripremazaupis@urs.co.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *