URS kao partner na projektu

U petak, 6. aprila, u Palati Srbije održana je konferencija “Jednak pristup visokom obrazovanju za sve: koliko je daleko i kako ga podstičemo?” na kojoj je predstavljena studija zatečenog stanja koja je proistekla kao rezultat aktivnosti na TEMPUS projektu „Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja”. 

Konferenciji je prisustvovalo sedamdesetak predstavnika državnih univerziteta i institucija, Ministarstva prosvete i nauka, nevladinih organizacija i studentskih udruženja, medija.

Rad je organizovan u dve sesije. Na prvoj sesiji pod nazivom „Studentska populacija – kako do prave slike?“ predstavljeni su statistički podaci koji opisuju studentsku populaciju u ovom trenutku, dok je druga sesija pod nazivom „Propisi i mere kojima se podstiče jednak pristup visokom obrazovanju“ predstavljene su, kako i sam naslov kaže, pravni propisi i mere koje se trenutno sprovode u cilju postizanja jednakog pristupa visokom obrazovanju. U okviru pojedinih prezentaija bilo je reči i o studentskom standardu i merama asistivne tehnologije. Nakon prezentacija na pomenute teme usledila je diskusija čiji će rezultati pomoći da ova studija pruži što preciznije informacije o studentskoj populaciji u Srbiji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *