Sastanak u tehničkoj školi Pavle Savić

Sastanak projektnog i školskog tima imao je za cilj da aktualizuje temu standarda kvaliteta obrazovnog procesa. Tako su koordinatorka projekta Dragana Koruga iz CIP-a i koordinatorka Olga Lakićević, zajedno sa koordinatorom za Novi Sad Ivanom Radenkovićem i školskim projektnim timom (Mila Kostić, Aleksandra Pandžić, Svetlana Fodor-Grujić, Zorica Rodić, direktorica Vesna Bursać) inicirale zajednički pokušaj definisanja određenih segmenata standarda: etos i postignuća učenika. U tu svrhu je diskusija između školskog tima bila više nego indikativna. Govorile su o svim mogućim formalnim načinima praćenja ispunjenosti kvaliteta ovih segmenata u obrazovanju. U stvari, nagovestile su temu koja će biti obrađena na sastanku timova mladih na projektu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *